26. Prezenční listina s podpisy účastníků srazu.
  26. Prezenční listina