51. Prezenční listina s podpisy přítomných uživatelů Alíka.
  51. Prezenční listina.