Sraz Alíka v Ostravě v sobotu 26. ledna 2019

V sobotu 26. ledna 2019 se konal sraz Alíka v Ostravě. Sešli jsme se na vlakovém Hlavním nádraží. Pak jsme šli na tramvaj, kterou jsme dojeli až k restauraci U POspíšilů, kde byl oběd. Po obědě jsme tramvají a trolejbusem dojeli do zastávky ZOO, odtud jsme se šli podávat na haldu Ema, a z ní jsme došli na Sýkorův most a na náměstí. Pak jsme dojeli trolejbusem na Hlavní nádraží, kde byl sraz ukončen.


Fotky, které jsou orámečkované, lze kliknutím získat ve větší velikosti (1306x 979).


1. Sešli jsme se kolem půl dvanácté na ostravském hlavním nádraží.
  1. Sraz na nádraží

2. Cesta na oběd
  2. Cesta na oběd

3. Napřed jsme zašli do restaurace na oběd.
  3. Cesta na oběd

4. Na obědě
  4. Na obědě

5. Po obědě jsme vyšli z restaurace a chystali se na další cestu
  5. Po obědě

6. Při čekání na trolejbus někteří seděli na zídce u zastávky a někteří po té zídce lezli.
  6. Čekání na trolejbus

7. Při čekání na trolejbus někteří seděli na zídce u zastávky, vlevo organizátor srazu s klasickým (nedigitálním) fotoaparátem.
  7. Čekání na trolejbus

8. Účastnice srazu
  8. Účastnice srazu

9. Od trolejbusové zastávky ZOO jsme šli podle směrovak na haldu Ema
  9. Cesta na haldu Ema

10. Turistické směrovky pod haldou Ema
  10. Turistické směrovky pod haldou Ema

11. Cesta na haldu Ema
  11. Cesta na haldu Ema

12. Na vrcholu haldy Ema
  12. Na vrcholu haldy Ema

13. Tabulka na vrcholu
  13. Tabulka na vrcholu

14. U vrcholu Ema
  14. U vrcholu Ema

15. Skupinové foto se všemi účastníky srazu, včetně některých rodičů. Fotka v plné velikosti zde.
  15. Skupinové foto

16. Výdech - jedno z míst, kde na povrch unikají plyny z hořícho nitra haldy.
  16. Výdech - jedno z míst, kde na povrch unikají plyny z hořícho nitra haldy.

17. Pohled směrem k vrcholu haldy. Přestože vůkol je sníh, zde jsou místa bez sněhu.
  17. Pohled směrem k vrcholu haldy.

18. Výdech - jedno z míst, kde na povrch unikají plyny z hořícho nitra haldy.
  18. Výdech - jedno z míst, kde na povrch unikají plyny z hořícho nitra haldy.

19. Výdech - jedno z míst, kde na povrch unikají plyny z hořícho nitra haldy.
  19. Výdech - jedno z míst, kde na povrch unikají plyny z hořícho nitra haldy.

20. Informační tabule o haldě Ema.
  20. Informační tabule o haldě Ema

21. Informační tabule o haldě Ema. Fotka ve větší a čitelnější velikosti zde.
  21. Informační tabule o haldě Ema

22. Od haldy Ema jsme směřovali k centru města.
  22. Cesta z haldy do města

23. Někteří unavenější účastníci srazu se chvílemi nechali táhnout.
  23. Únava

24. Od haldy Ema jsme směřovali k centru města.
  24. Cesta z haldy do města

25. Při cestě od Emy jsme dorazili k Sýkorovu mostu
  25. Sýkorův most

26. Na začátku Sýkorova mostu
  26. Na začátku Sýkorova mostu

27. Na začátku Sýkorova mostu
  27. Na začátku Sýkorova mostu

28. Řeka Ostravice
  28. Řeka Ostravice

29. Jo, je to Ostravice.
  29. Jo, je to Ostravice.

30. Zemská hranice prochází středem řeky. Vpravo Slezsko, vlevo Morava.
  30. Hranice

31. Hranice Moravy a Slezska. Zajímavé je, že tuto hranici si víc než sami účastníci srazu dokázali užívat někteří jejich rodiče. Jak chodili přes střed mostu dva metry tam a zpátky a přitom říkali „Jsem na Moravě“, „Jsem ve Slezsku“.
  31. Hranice Moravy a Slezska

32. Masarykovo náměstí
  32. Masarykovo náměstí

33. Támhle někdo sedí
  33. Támhle někdo sedí

34. Kdo to tady sedí?
  34. Kdo to tady sedí?

35. Aháá, Leoš Janáček!!!
  35. Leoš Janáček

36. Tuli tuli
  36. Tuli tuli

37. Tuli tuli
  37. Tuli tuli

38. Tuli tuli
  38. Tuli tuli

39. Některé už bolely nožičky, tak se nechali nést
  39. Nožičky

40. No a pak jsme trolejbusem linky 101 dojeli zpátky na nádraží. Pod hodinami byl holub.
  40. Nádraží

41. Holub na nádraží
  41. Holub na nádraží

42. Holub na nádraží
  42. Holub na nádraží

43. Holub na nádraží
  43. Holub na nádraží

44. Holub na nádraží
  44. Holub na nádraží

45. Holub na nádraží
  45. Holub na nádraží

46. No a pak už jsme se dostavili na nástupiště a některým účastníkům už jel vlak.
  46. Vlak

47. Někteří účastníci již odjíždějí vlakem.
  47. Odjezd

48. Vlak s částí účastníků odjíždí
  48. Vlak s částí účastníků odjíždí

49. A pak již přijel další vlak pro další účastníky
  49. Další vlak

50. A po odjezdu všech účastníků srazu zůstal organizátor srazu na nástupišti sám.
  50. Po odjezdu

51. Prezenční listina s podpisy přítomných uživatelů Alíka.
  51. Prezenční listina.

Zpět na náhled