Sraz Alíka v Olomouci v sobotu 13. října 2018

V sobotu 13. října 2018 se konal sraz Alíka v Olomouci. Sešli jsme se nedaleko vlakového Hlavního nádraží. Pak jsme dojeli tramvají na Náměstí Republiky, kde byl pro nás připraven program a viděli jsme i další exponáty. Z muzea jsme přes Horní a Dolní náměstí došli do restaurace, kde jsme poobědvali. Po obědě jsme šli do Pevnůstky, kde byla naše návštěva předem ohlášena, ale přesto nás tam nepustili, tak jsme se vrátili na Horní a Dolní náměstí, kde nám byl podán podrobnější výklad k objektům na náměstích. Odtud jsme tramvají dojeli k nádraží a pak byl sraz ukončen.


Fotky, které jsou orámečkované, lze kliknutím získat ve větší velikosti (1306x 979).


1. Postupně jsme se scházeli pod hodinami naproti nádraží.
  1. Před nádražím

2. Na Náměstí Republiky před muzeem
  2. Před muzeem

3. Náměstí Republiky
  3. Náměstí Republiky

4. V muzeu
  4. V muzeu

5. Historický písař.
  5. Historický písař

6. Nasazování historických pout
  6. Nasazování historických pout

7. Pergamen. Na takového něco se dříve psalo.
  7. Pergamen

8. Historická kniha
  8. Historická kniha

9. Historická kniha
  9. Historická kniha

10. Historická tramvaj
  10. Historická tramvaj

11. Ražení mincí
  11. Ražení mincí

12. Virtuální rybolov
  12. Virtuální rybolov

13. Bobři
  13. Bobři

14. Želva na náměstí
  14. Želva na náměstí

15. Skupinové foto. Zde jsou všichni účastníci srazu kromě těch, kteří si nepřáli být fotografováni. Fotka v plné velikosti zde.
  15. Skupinové foto

16. Cesta na oběd
  16. Cesta na oběd

17. Cestou z oběda už nás někteří účastníci museli opustit.
  17. Cestou z oběda už nás někteří účastníci museli opustit.

18. Kašna na náměstí.
  18. Kašna na náměstí.

19. Kašna na náměstí.
  19. Kašna na náměstí.

20. Někteří účastníci srazu¨
  20. Někteří účastníci srazu

21. Sloup na náměstí
  21. Sloup na náměstí

22. Organizátor srazu nám podrobně vyprávěl o historii náměstí a o jednotlivých kašnách a morových a dalších sloupech na Horním i Dolním náměstí.
  22. Povídání o náměstích

23. Organizátor měl pro výklad o historii náměstí připravené písemné podklady
  23. Organizátor měl písemnou přípravu

24. Další kašna na náměstí
  24. Další kašna na náměstí

25. U želvy
  25. U želvy

26. Nejmladší účastník srazu
  26. Nejmladší účastník srazu

27. U želvy
  27. U želvy

28. Sloup na náměstí
  28. Sloup na náměstí

29. Někteří účastníci srazu
  29. Účastníci srazu

30. Další kašna
  30. Další kašna

31. Orloj
  31. Orloj

32. Orloj
  32. Orloj

33. Na náměstí je také umístěn zmenšený model města.
  33. Model města

34. Po prohlídce Horního a Dolního náměstí jsme tramvají dojeli k nádraží, kde byl sraz ukončen a účastníci se postupně rozjeli domů.
  34. Na nádraží

35. Prezenční listina s podpisy účastníků srazu
  35. Prezenční listina

Zpět na náhled