2. Před vlakovou zastávkou Chomutov-město se postupně scházeli účastníci srazu.
  2. Účastníci se zvolna scházejí