16. V restauraci jsme se po dlouhé cestě naobědvali.
  16. Na obědě