15. V restauraci jsme se po dlouhé cestě naobědvali.
  15. Na obědě