14. V restauraci jsme se po dlouhé cestě naobědvali.
  14. Na obědě