12. Stejně jako všichni účastníci, i Alík se musel podepsat na přezenční listinu.
  12. Alík podepisuje prezenčku