Sraz kamarádů Alíka (nikoli sraz Alíka) v Praze v sobotu 28. listopadu 2015

V sobotu 28. listopadu 2015 se konal sraz kamarádů Alíka v Praze. Část účastníků přijela vlakem, část autobusem, sešli jsme se v restauraci McDonald na Florenci. Po obědě jsem metrem a tramvají dojeli do břevnovského kláštera, kde nám Martin vyprávěl o adventu a o klášteře. Po prohlídce kláštera jsme tramvají a metrem dojeli do centra, odkud opět někteří odjeli vlakem a někteří autobusem.


Fotky, které jsou orámečkované, lze kliknutím získat ve větší velikosti (1306x 979).


1. Úvodem jsme se po dlouhé cestě naobědvali.
  1. Oběd

2. Po obědě jsme se postupně chystali na další cestu
  2. Po obědě

3. Po obědě jsme se postupně chystali na další cestu
  3. Po obědě

4. Z restaurace jsme jeli jednu stanici metrem a pak jsme jeli tramvají linky 25, kde někteří využili času k psaní vzkazů nepřítomným.
  4. V tramvaji

5. V tramvaji linky 25
  5. V tramvaji

6. Na nádvoří břevnovského kláštera jsme pořídili skupinové foto. V originální velikosti zde.
  6. Skupinové foto

7. A pak jsme se již odebrali do interiéru kláštera.
  7. Cesta do kláštera

8. Po příjezdu do břevnovského kláštera nám Martin vyprávěl, že zítra je 1. adventní neděle, a vysvětlil význam adventního věnce
  8. Adventní věnec

9. Martin vypráví o adventním věnci
  9. Adventní věnec

10. Zapalování svíčky na adventním věnci
  10. Zapalování svíčky na adventním věnci

11. Martin ukazuje na mapě, kde je Betlém.
  11. Mapa

12. Cesta do Betléma
  12. Cesta do Betléma

13. Pak přinesl betlém, neboli zmenšený model chléva v Betlémě
  13. Příprava betléma

14. Jednotliví účastníci postupně doplňovali do betléma další postavičky
  14. Doplňování postaviček

15. Pak přišla i ovečka.
  15. Ovečka

16. A už letí i anděl
  16. Anděl

17. A už přišli i Tři králové, nebo možná Mudrci od východu
  17. Tři králové

18. Martin pokračuje ve vyprávění.
  18. Martin pokračuje ve vyprávění.

19. Pak jsme se přesunuli k prameni, u kterého v roce 993 kníže Boleslav II a biskup Vojtěch založili klášter
  19. Pramen

20. A toto je nejstarší část břevnovského kláštera.
  20. Nejstarší část kláštera

21. Po návratu do modernější místnosti jsme si napsali krátký test z toho, co jsme se dověděli.
  21. Test

22. Vyplňování testu
  22. Test

23. A pak jsme se již tramvají linky 25 vraceli
  23. V tramvaji

24. Někteří účastníci srazu dříve nemohli a připojili se až při zpáteční cestě.
  24. Pozdní účastník

25. Na stanici Vltavská jsme vystoupili z tramvaje a sraz v zásadě skončil.
  25. Vltavská

26. A metrem pak už někteří pokračovali na autobus, jiní na vlak.
  26. Konec srazu

27. Prezenční listina se seznamem přítomných účastníků.
  27. Prezenční listina

Zpět na náhled