Sraz Alíka v Ostravě 25. 9. 2010

V sobotu 25. září 2010 se konal další sraz Alíka, a to v Ostravě. Tentokrát hlavním bodem srazu byla návštěva zoologické zahrady. Protože někteří účastníci byli z daleka a zoologická zahrada je zajímavý bod, tak by se další případné body stejně nestihly.


Fotky, které jsou orámečkované, lze kliknutím získat ve větší velikosti (1306x 979).


1. Účastníci z Prahy, Plzně a Ústí nad Labem a nad Orlicí se sešli ve vlaku číslo 143.
  1. Ve vlaku číslo 143

2. Účastníci z Prahy, Plzně a Ústí nad Labem a nad Orlicí se sešli ve vlaku číslo 143.
  2. Ve vlaku číslo 143

3. Po desáté hodině v Ostravě na nádraží již čekal vedoucí srazu a další účastníci z Ostravy a okolí, poznávací znamení byl ručník.
  3. V Ostravě na nádraží

4. Z nádraží jsme jeli trolejbusem k zoologické zahradě.
  4. V trolejbusu

5. U plánku za vchodem do zoologické zahrady jsme se poradili o dalším postupu
  5. Porada u plánku ZOO

6. Účastnice srazu fotografuje
  6. Fotografující účastnice srazu

7. Jedno ze zvířat v ZOO je panda červená.
  7. Panda červená

8. Účastníci srazu u výběhu pandy červené
  8. U pandy červené

9. K přepravě návštěvníků po ZOO slouží tento vláček.
  9. ZOOvláček

10. Z těchto vláčků se mohli unavení návštěvníci v klidu rozhlížet
  10. ZOOvláček

11. V ZOO byla i další zvířata
  11. Zvířata

12. Další zajímavé zvíře byl nosál.
  12. Nosál

13. Nosál se pohyboval po tomto výběhu.
  13. Výběh nosála

14. Informační tabulka s informacemi o nosálovi
  14. Tabulka s nosálem

15. Účastnice srazu
  15. Účastnice srazu

16. Účastnice srazu
  16. Účastnice srazu

17. V dalším výběhu byly lamy.
  17. Lama

18. Klec s tygrem
  18. Tygr

19. Skleněná ubikace se lvy.
  19. Lvi

20. Přišel čas na svačinu, účastník srazu svačí
  20. Svačící účastník srazu

21. Ke kávě a čaji dávali lžičky, které nápadně připomínaly legendární lžičky z NDR.
  21. Lžička z NDR

22. Ve 12:30 začínalo krmení papoušků
  22. Krmení papoušků

23. V kleci byli menší žlutí papoušci
  23. Papoušek

24. A také v kleci byli větší modří papoušci.
  24. Papoušek

25. Papoušek si potravu podával nožičkou.
  25. Papoušek jí

26. Papoušek si louská oříšek, která dostal
  26. Papoušek s oříškem

27. Někteří účastníci srazu se tak unavili, že je jiní účastníci srazu nosili.
  27. Nosič

28. Jalovec
  28. Jalovec

29. Informační tabulka s informacemi o jalovci
  29. Tabulka s jalovcem

30. Slon
  30. Slon

31. Slon
  31. Slon

32. Pro děti jsou v ZOO různé atrakce, například bazének s lodičkami
  32. Lodičky

33. Měli tam i ryby, které dokonce bylo povoleno krmit připraveným krmením.
  33. Ryby

34. Kachna
  34. Kachna

35. Nějaké antilopy nebo co, v pozadí žirafy
  35. V pozadí žirafy

36. Žirafy
  36. Žirafy

37. Organizátor srazu pořizoval fotodokumentaci
  37. Fotograf

38. V tomto zvětšeném modelu pštrosího vejce jsme si mohli vyzkoušet pocity líhnoucího se pštrosa.
  38. Zvětšené pštrosí vejce

39. V tomto zvětšeném modelu pštrosího vejce jsme si mohli vyzkoušet pocity líhnoucího se pštrosa.
  39. Zvětšené pštrosí vejce

40. Informační tabulka s informacemi o zvětšeném modelu pštrosího vejce.
  40. Tabulka o modelu pštrosího vejce

41. Po náročné obchůzce a obědě si účastníci srazu odpočinuli
  41. Polední klid

42. Skupinové foto. Toto je jediná fotka, kde jsou kompletně všichni účastníci srazu
  42. Skupinové foto

43. Účastnice srazu
  43. Účastnice srazu

44. Zebra
  44. Zebra

45. Zebra
  45. Zebra

46. Atrakce, kde si děti mohly vyzkoušet se proběhnout po takovém otáčecím bubnu
  46. Atrakce

47. Atrakce, kde si děti mohly vyzkoušet se proběhnout po takovém otáčecím bubnu
  47. Atrakce

48. Ve 14:18 jsme směřovali k pavilónu slonů
  48. Na cestě

49. Ve 14:30 bylo krmení slonů.
  49. Slon

50. U stropu byl zavěšen sud se senem, který slonům nahrazoval vysoké stromy, ze kterých normálně v přírodě okusují listí
  50. Slon a sud

51. Po krmení slonů si někteří účastníci sedli před pavilónem slonů
  51. Před pavilónem slonů

52. Někteří další účastníci si opět vyzkoušeli chůzi po tom otáčivém bubnu.
  52. Atrakce

53. Bylo těžké na tom zařízení udržet stabilitu.
  53. Atrakce

54. Páv
  54. Páv

55. Při zpáteční cestě si někteří účastníci vyzkoušeli chůzi s nohama přivázanýma k sobě
  55. Svázané nohy

56. Nedaleko od vchodu ZOO jsou plameňáci.
  56. Plaměňáci

57. V 15:43 už jsem byli u nádraží; v Ostravě se občas vyskytuje stará tramvaj
  57. Stará tramvaj

58. Stará tramvaj, i s vlečným vozem
  58. Stará tramvaj

59. A pak jsme již na nástupišti počkali na vlak číslo 142, kterým část výpravy jela domů.
  59. Vlak číslo 142

60. Organizátor srazu přišel vzdálenější účastníky doprovodit až k vlaku
  60. Na nádraží

61. A pak již část výpravy odjížděla, u schodiště organizátor srazu
  61. Odjezd z Ostravy

62. Účastníci z Plzně a Ústí nad Labem při návratu
  62. Ve vlaku

63. Účastníci z Prahy a Ústí nad Orlicí při návratu
  63. Ve vlaku

64. Další účastník srazu vystoupil v České Třebové
  64. V České Třebové

65. V Kolíně část výpravy pokračovala na Prahu a Plzeň, část přestoupila na vlak do Ústí nad Labem
  65. V Kolíně

66. Prezenční listina. Bohužel více než polovina přihlášených se nedostavila, z toho někteří dokonce bez omluvy.
  66. Prezenční listina

Zpět na náhled