Sraz Alíka v Karlových Varech 24. 4. 2010


V sobotu 24. dubna 2010 se konal sraz Alíka, a to v Karlových Varech.

Obrázky, které jsou opatřeny rámečkem, se dají kliknutím získat ve větší velikosti.


Ve vlaku cestou na sraz jsem viděl zajímavou věc. Ta výprava, která jela v tom kupé přede mnou, bnakreslila nějaké obrázky a v tom vlaku je pověsili pro České dráhy, jako poděkování za jejich náročnou práci a za to, že je dovezly na místo určení. Dneska už se málokdy vidí, že si někdo takhle váží práce jiných. Tak jsem to vyfotil.
Ve vlaku cestou tam

Ve vlaku cestou tam

Ve vlaku cestou tam

Ve vlaku cestou tam

A v Karlových varech už přijela část výpravy od Sokolova.
Příjezd od Sokolova

Po přesunu na autobusové nádraží jsme počkali na další účastníky.
Na autobusovém nádraží

Na autobusovém nádraží

A pak jsem se vydali do města. Po krátkém občerstvení jsme dorazili k mostu, pod kterým byly krásné ryby.
Rybičky

Rybičky

Rybička

A v okolí byly rovněž kachny.
Kachnička

Rybičky

O kus dál stála socha. Napřed se vůbec nehýbala.
Živá socha

Ale když se do misky před ní hodila mince, socha oživla, uklonila se a někdy dárci i podala ruku.
Živá socha

Nebo pozdravila.
Živá socha

U další sochy, tentokrát neživé, se někteří vyfotili.
Fotka u sochy

A pak jsem se přesunuli k Vřídlu.
Vřídlo

Vřídlo

Vřídlo

Na ulicích se kromě aut pohybovaly kočáry tažené koňmi.
Kočár

Cestou jsem se občas fotili.
U zábradlí

A pak jsem dorazili k známému hotelu Pupp.
Pupp

Na mostě před hotelem jsme se opět fotili.
Fotka na mostě

Fotka na mostě

Fotka na mostě

V Karlových Varech stojí skály i skoro mezi domy.
Ve městě

A pak jsme již jeli lanovkou nahoru.
V lanovce

Až jsme dojeli k rozhledně a z jejího vrcholu jsme se rozhlíželi.
Pohled z rozhledny

Pohled z rozhledny

Pohled z rozhledny

Tohle například je pohled z rozhledny na stanici lanovky.
Pohled z rozhledny

Tohle je pohled z rozhledny na některé účastníky.
Pohled z rozhledny

Pohled z rozhledny

Kolem vrcholu rozhledny byly k vidění bublinky.
Bublinky u rozhledny

Bublinky u rozhledny

Bublinky u rozhledny

Bublinky u rozhledny

Dole pod rozhlednou se procházel tento barevný pták.
Barevnej pták

A pak jsem již posvačili.
Svačina

Rovněž bylo nutno podepsat pohledy, prezenční listinu a další administrativu.
Podepisování

Pod rozhlednou se nachází minoZOO s asi dvěma zvířaty.
MiniZOO

MiniZOO

MiniZOO

Tam jsme rovněž pořídili skupinové foto. Na této fotce jako jediné jsou přítomni všichni účastníci výpravy.
Skupinové foto

Ti barevní ptáci tam byli dokonce dva.
Ptáci

Taky jsme se pohoupali na houpačkách.
Na houpačce

Tohle je lanovka, která odjíždí z mezistanice dolů již bez nás.
Lanovka

Lanovka

Socha cara Petra Velikého, kteý zde pobýval.
Petr Veliký

Pamětní deska s bližšími údaji.
Pamětní deska

Pamětní deska

Pamětní deska

Sestup z vyhlídky Petra Velikého dolů do města.
Cestou

Na stromech rostly šišky.
Šišky

Šišky

Turistické směrovky.
Směrovky

Účastnice výpravy.
Účastnice

Kamzík.
Kamzík

Kamzík

Účastník výpravy.
Účastník

Fotografování se Švejkem.
U Švejka

U Švejka

Po jistých nepravidelnostech z předchozího týdne je už letecká doprava zase v provozu.
Letadlo

Pak jsme dorazili na autobusové nádraží a na chvilku si sedli.
Autobusové nádraží

A jeden účastník již nastoupil na žlutobus a odjel směrem do Prahy.
Žlutobus

Žlutobus

Ostatní se odebrali na nádraží.
Na nádraží

Sokolovská část výpravy nastoupila na vlak do Sokolova.
Nástup do vlaku

Ještě se naposled rozloučili.
Ve vlaku


Ve vlaku

A pak již vlak odjel směrem na Sokolov a tím sraz skončil.
Odjezd vlaku

Odjezd vlaku


A toto je prezenční listina přítomných účastníků srazu.
Prezenční listina
Prezenční listina


A snad se zase uvidíme na nějakém dalším srazu.