Okolí Jindřichova Hradce 20. - 21. 12. 2008

První den, 20. 12. 2008:

Před odjezdem z Jindřichova Hradce
Ve vlaku


MUV


v MUV


Pohled z MUV


Rozcestí úzkorozchodné a normálněrozchodné trati


V lese byl sníh
Vstupní turistické centrum


Skupinové foto

Druhý den, 21. 12. 2008:

Při návratu z hospody jsme míjeli tento krásně osvětlený kostel.


Cesta zpátky


v MUV
Poblíž nejvyššího bodu naší trasy ještě ležel sníh.


Zastávka Kaproun


Přehazování výhybky
Rozcestí úzkorozchodné a normálněrozchodné tratě


Návrat do Jindřichova Hradce. Jak vidíte, tam už sníh nebyl.