Na výletě při XI. zimním turistickém srazu

XI. český zimní sraz turistů

Ve dnech 5. až 8. února 2009 se konal XI. český zimní sraz turistů, a to v Bělé nad Radbuzou. Co to vlastně zimní sraz turistů je a jaká je historie těchto srazů?

České zimní srazy turistů jsou pořádané Klubem českých turistů (KČT). První český zimní sraz turistů se konal v roce 1974, pak se konal zhruba každé dva roky, a v roce 1988 se konal VII. český zimní sraz turistů v Orlických horách. Pak lidé začali mít jiné zájmy a v dalších letech se České zimní turistické srazy nekonaly, a dokonce pozvolna upadaly v zapomenutí.

O oživení tradice českých zimních turistických srazů se významně zasloužil pan Václav Novotný z Litvínova. Zimní táboření při VIII. zimním srazu v Moldavě Rozhodl se navázat na tradici a uspořádat další český zimní turistický sraz, a to v roce 2004. Zpočátku ho mnozí nebrali vážně a málokdo věřil, že se to podaří. Ale panu Novotnému s hrstkou spolupracovníků se podařilo všechno připravit a hlavně přesvědčit potřebné odpovědné činitele jak KČT, tak obcí, na jejichž území se sraz měl konat. A tak se nakonec VIII. český zimní sraz turistů skutečně konal, po více než patnáctileté přestávce od VII. srazu. Osmý český zimní turistický sraz proběhl v Moldavě v Krušných horách ve dnech 7. až 15. února 2004. To znamená, že trval týden, aby byl dostatek času na všechny plánované akce, turistické a společenské, a aby účastníci měli dost času poznat okolí i popovídat si navzájem. Ubytování bývá většinou ve školách, někdo si může zařídit ubytování v hotelu, ale někteří účastníci si přivážejí stany a na vyhrazeném místě přenocují formou takzvaného zimního táboření.

Co je vlastně náplní a účelem takového srazu? Protože jde o turisty, je to zejména turistika, poznávání okolí místa srazu. Protože však jde ze značné části o organizované turisty, je důležitou součástí srazu také to, že se potkají lidé obdobných zájmů z různých částí republiky a mají dost času si popovídat nebo se účastnit doprovodných akcí. A v neposlední řadě sraz přináší také určité oživení do oblasti, kde probíhá, o takovém místě se píše a seznámí se s ním lidé zdaleka. A proto takový sraz mívá i značnou podporu místních představitelů.

Tedy zpátky z VIII. českému zimnímu srazu turistů na Moldavě. První den to vypadalo, že počasí nepřeje a že vzdálení účastníci si táhli lyže zbytečně. Avšak hned druhý den srazu se spustila sněhová vánice, a téměř celý týden se tak mohly uskutečnit všechny plánované lyžařské výlety. Teprve poslední den srazu se zase oteplilo a sníh roztál. Můžete se podívat i na nějaké fotky z tohoto srazu.

Další IX. zimní sraz turistů se konal hned následující rok, 2005, a to v Králíkách. IX. zimní sraz v Králíkách Byl již kratší, jen půl týdne, ale stejně to stálo za to. To byla ta zima hodně bohatá na sníh, takže se dalo od samého začátku nastupovat přímo na lyže hned před místem ubytování. Jedním z připravených výletů byla cesta na Králický Sněžník,1423 m n.m., jednou z velmi vysokých hor v ČR. Shodou okolností zrovna tu sobotu, kdy jsem šel na Králický Sněžník, bylo perfektní počasí, že z vrcholu bylo vidět až na Krkonoše. Na společenských akcích, spojených se srazem, jako slavnostní zahájení a zakončení, se zúčastnili nejen představitelé města Králíky, ale i Pardubického kraje. Nějaké fotky ze srazu jsou na adresách http://pavel.venku.cz/sraz2005/ a http://www.kcthoral.cz/article.asp?id=33.

Další český zimní turistický sraz, a to desátý, proběhl v roce 2007 ve Žďáru nad Sázavou. To byla zrovna ta hodně teplá zima chudá na sníh, a právě Vysočina není nějak extrémně vysoké pohoří. Ale když se dojelo vlakem do Nového Města a pak šlo půl hodiny pěšky, dalo se dostat do míst, kde se na těch běžkách dalo celkem dobře pohybovat. A i když byl sníh trochu mokrý a ubýval, ještě se dost dal využít.

A za další dva roky, tedy letos v roce 2009, se od 5. do 8. února konal XI. český zimní sraz turistů. Proběhl v Bělé nad Radbuzou v pohoří Český les. Výlet při XI. zimním turistickém srazu Opět jsme měli možnost se setkat z turisty z celé republiky, byli tam i účastníci ze zahraničí, konkrétně ze Slovenska. Ubytování bylo opět ve škole, a kvůli našemu srazu tam v pátek odpadlo vyučování. Jak poznamenal jeden účastník: „Tak proto nás ty děti tak uctivě zdravily.“ Na srazu kromě obecního úřadu a knihovny spolupracovala i armáda, jejíž zástupce pro nás zařídil zpřístupnění jinak uzavřeného vojenského objektu na vrcholu Velký Zvon (862 m n.m.), abychom se mohli pořádně rozhlédnout po okolí.

Počasí v době XI. srazu nebylo ideální, v podstatě po celou dobu srazu na všech dosažitelných místech byla mlha, sníh v okolí místa srazu byl v tenké vrstvičce, k lyžování nepoužitelné, a i když na vrcholech bylo sněhu víc, na lyžování by to většinou nestačilo. Ale starostka nedaleké německé obce nás při slavnostním zahájení pozvala k nim, kde sníh byl a bylo tam asi 5 km upravené stopy. Ale i přes nepřízeň počasí se nakonec vyčasilo; v sobotu, kdy jsme byli na již zmíněném vrcholu Velký Zvon, horní hranice mlhy trochu klesla a vrchol se dostal těsně nad mlhu, takže z něj byl výhled na okolí kopce i na poněkud vzdálenější Šumavu, a taky jsme po několika dnech mlhy viděli slunce.

Fotografie ze srazu jsou k vidění například tady a tady.

Příští XII. český zimní sraz turistů se má konat za dva roky ve Velkých Karlovicích. Doufám, že se podaří a že se tam uvidíme.

Pralinka2

Na vrcholu Velký Zvon


Tento článek byl původně zaslán do Alíkovin, ale nebude uveřejněn, protože je pro Alíkoviny nevhodný.
Domníváte se, že tento článek je pro Alíkoviny nevhodný?

BlueBoard.cz